Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 27/2018 rd SRM 2/2018 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

SRM 2/2018 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (SRM 2/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 14.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare