Riksdagens skrivelse
RSk
28
2018 rd
Riksdagen
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017
B 4/2018 rd
GrUB 5/2018 rd
Ärende
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017 (B 4/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 5/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 15.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19-11-2018 09:54