Senast publicerat 08-09-2022 10:00

Riksdagens skrivelse RSk 31/2022 rd B 6/2022 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021 (B 6/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 7/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare