Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 33/2020 rd B 4/2020 rd  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

B 4/2020 rd

Ärende

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019 (B 4/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 4/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.9.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare