Riksdagens skrivelse
RSk
34
2018 rd
Riksdagen
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
B 5/2018 rd
ShUB 28/2018 rd
Ärende
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 5/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 28/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att statsrådet utarbetar en nationell barnstrategi.  
Helsingfors 15.1.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-01-2019 14:03