Senast publicerat 19-10-2022 09:12

Riksdagens skrivelse RSk 39/2022 rd MI 1/2020 rd  Flygskatt

Ärende

Medborgarinitiativ om flygskatt (MI 1/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 15/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativ MI 1/2020. 
Helsingfors 12.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare