Senast publicerat 10-02-2021 10:25

Riksdagens skrivelse RSk 4/2021 rd B 7/2020 rd  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

Riksdagen
B 7/2020 rd
ShUB 43/2020 rd

Ärende

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019 (B 7/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 43/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
  Helsingfors 4.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare