Senast publicerat 19-10-2022 15:01

Riksdagens skrivelse RSk 43/2022 rd MI 8/2019 rd  Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

Ärende

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas (MI 8/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 9/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen följer utvecklingen av saimenvikarstammen och fångstdödligheten för vikare och utifrån dessa uppföljningsuppgifter lämnar en utredning till jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2023. 

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativ MI 8/2019 rd. 
Helsingfors 19.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare