Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 44/2018 rd SRR 8/2018 rd  Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

SRR 8/2018 rd
KoUB 43/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen (SRR 8/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 43/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 28.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare