Senast publicerat 09-12-2021 09:48

Riksdagens skrivelse RSk 46/2021 rd SRR 9/2021 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

SRR 9/2021 rd
UtUB 8/2021 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) (SRR 9/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 8.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare