Senast publicerat 28-10-2022 14:03

Riksdagens skrivelse RSk 48/2022 rd B 11/2022 rd  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

Ärende

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021 (B 11/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen
Helsingfors 27.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare