Senast publicerat 14-02-2022 14:51

Riksdagens skrivelse RSk 5/2022 rd B 10/2021 rd  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

B 10/2021 rd
UndUB 1/2021 rd

Ärende

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020 (B 10/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Underrättelsetillsynsutskottet (UndUB 1/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 10.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare