Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 51/2018 rd

Senast publicerat 15-03-2019 10:54

Riksdagens skrivelse RSk 51/2018 rd B 12/2018 rd  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

Riksdagen
B 12/2018 rd
ShUB 40/2018 rd

Ärende

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017 (B 12/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 40/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
  Helsingfors 13.3.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare