Senast publicerat 10-05-2021 16:34

Riksdagens skrivelse RSk 51/2020 rd SRR 5/2020 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

SRR 5/2020 rd
UtUB 6/2020 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (SRR 5/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 6/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 8.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare