Riksdagens skrivelse
RSk
55
2018 rd
Riksdagen
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
MI 3/2017 rd
ShUB 41/2018 rd
Ärende
För riksdagen har den 10 maj 2017 lagts fram ett medborgarinitiativ Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras (MI 3/2017 rd — företrädare för initiativet Kim Kristoffer Berg och ersättare Hans Frantz). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 41/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att regeringen än en gång överväger Vasa centralsjukhus ställning som sjukhus med omfattande jour inom den samlade social- och hälsovården.  
Riksdagen har
förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 18.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 25-03-2019 11:57