Riksdagens skrivelse
RSk
6
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 2/2020 rd
GrUB 3/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 2/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 3/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat att
statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 18.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19-03-2020 09:03