Senast publicerat 10-05-2021 16:40

Riksdagens skrivelse RSk 9/2015 rd SRM 2/2015 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften

SRM 2/2015 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften   (SRM 2/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 2.10.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare