Senast publicerat 10-03-2022 09:48

Riksdagens skrivelse RSk 9/2022 rd B 9/2021 rd  B 13/2020 rd  Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byråVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

Ärende

Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå (B 9/2021 rd). 

Verksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå (B 13/2020 rd). 

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FvUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelserna.  
Helsingfors 9.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare