Senast publicerat 10-05-2021 19:18

Riksdagens svar RSv 78/2016 rd RP 81/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

RP 81/2016 rd
KoUB 14/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 81/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 14/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt avtalet i propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Leipzig den 21 maj 2014 mellan republiken Finlands regering och Nya Zeelands regering ingångna avtalet om luftfart gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare