Budgetmotion
BM
1
2018 rd
Anders
Adlercreutz
sv
m.fl.
Budgetmotion omökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Masabyvägen (väg 11311) (300 000 euro)
Till riksdagen
Kyrkslätt är en växande kommun med drygt 39 000 invånare. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer invånarantalet att växa med till och med 6 000 invånare fram till år 2040, det vill säga med över 13 procent. I och med befolkningstillväxten kommer även trafiken i Kyrkslätt att öka, vilket orsakar ett större tryck på vägnätet. Då Västmetrons förlängning förverkligas till Köklax innan år 2030 framhävs vägnätets kondition ytterligare. 
Vägbeläggningen i Kyrkslätt är ställvis i mycket dåligt skick och den sex kilometer långa Masabyvägen (väg 11311) hör till de vägar där trafiksäkerheten är försvagad på grund av vägbeläggningens kondition. Masabyvägen går genom Jorvas och Masaby till Bobäck i nordöstra Kyrkslätt, och korsar ett område där det bor totalt över 5 800 personer. I Masaby finns ca 1 100 arbetsplatser och längs Masabyvägen finns även bland annat kommunservice som idrottspark och bibliotek. I området finns även Bobäcks skola, Kartanonrannan koulu och Masalan koulu för årskurs 1—6 samt Nissnikun yhtenäiskoulu för årskurs 1—9, i vilka det går sammanlagt över tusen elever. Vägen används därmed både av invånare, arbetstagare och av många barn och unga som skolväg. Dessutom löper Masabyvägen längs kustbanans järnvägsspår och används av tågresenärer som tar sig till Jorvas och Masabys järnvägsstationer. 
Masabyvägen är Masaby-tätortens huvudled och därför är vägbeläggningens skick en viktig faktor för trafiksäkerheten för dem som bor, jobbar eller går i skola i området. Nylands NTM-central är medveten om problemen men en förbättring av Masabyvägens beläggning har inte inkluderats i planen för väghållningen och trafiken 2019—2022 på grund av resursbrist. Vägbeläggningen på Masabyvägen är i stort behov av förnyande för att försäkra att den lätta trafiken och biltrafiken kan löpa riskfritt. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 300 000 euro till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Masabyvägen (väg 11311). 
Helsingfors 28.9.2018 
Anders
Adlercreutz
sv
Joakim
Strand
sv
Mats
Nylund
sv
Mats
Löfström
sv
Senast publicerat 09-10-2018 10:18