Budgetmotion
BM
158
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för skatteåterbäring till energiintensiva företag (-230 000 000 euro)
Till riksdagen
Skatteåterbäringen till energiintensiva företag som avses i 8 a § i langen om accis på elström och vissa bränslen är 230 000 000 euro för år 2019. Sysselsättningen och näringslivet stöds idag med dessa energiskattestöd. Det är tänkt att allmänna energiskattestöd ska främja konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor.  
Ett slopat anslag för skatteåterbäring till energiintensiva företag är ändå motiverat i kombination med Svenska riksdagsgruppens budgetmotion om att sänka elskatten för den lägre skattesatsen för el inom industri och växthus samt lägre skattesats för el i datorhallar, moment 11.08.07. 
Istället för att rikta vissa stöd från två olika moment i budgeten förtydligas stödpolitiken genom att allt regleras från ett enda moment. Vi ser det som en ändamålsenlig och tydlig linjeändring att minska på skatteåterbäringarna och i stället från början laborera med lägre skattesatser. 
Genom att slopa skatteåterbäringen och i gengäld gå in för en riktad sänkning av energiskattesatsen försvinner också de skatteåterbäringar som nu ges för fossila bränslen. Detta främjar de miljö- och energipolitiska målen. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 28.91.41 med 230 000 000 euro i och med att skatteåterbäring till energiintensiva företag slopas. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:18