Budgetmotion
BM
160
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (2 000 000 euro)
Till riksdagen
Fritt bildningsarbete är en viktig del av det livslånga lärandet och behövs mer än någonsin. Den fria bildningen är central för möjligheten till fortbildning och kompetensutveckling. Därför lyfts det fria bildningsarbetet fram som en av SFP:s 10 utbildningsteser.  
I Finland finns det 340 olika instanser som erbjuder fri bildning och var femte finländare deltar varje år i den fria bildningens verksamhet som ordnas runt om i landet. Fria bildningen arrangeras i fem olika institutionsformer: medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsinstitut.  
Den fria bildningen är öppen för alla, förmånlig och lättillgänglig. Den har varit speciellt avgörande för integreringen av invandrare. Det är främst via fria bildningens institutioner som invandrare haft möjlighet att lära sig Finlands nationalspråk.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.10.31 med 2 000 000 euro för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:18