Budgetmotion
BM
163
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega samt varvsområdet i Gamla hamn i Jakobstad (2 000 000 euro)
Till riksdagen
Krigsskadeståndsskonaren Vega är en av de 91 träskonarna och en av de 535 fartyg, som levererades till Sovjetunionen intill 1952 som del av det krigsskadestånd som ålades Finland som villkor för vapenstillestånd och fred. Vega användes som ett skolningsskepp, stationerat i Tallinn ända tills det togs ur bruk år 1979 varefter dess underhåll försummades. År 1997 överlät Estniska staten skeppet som en gåva till Vegastiftelsen och skeppet transporterades från Tallinn till Jakobstad. Vega representerar höjdpunkten av finsk skeppsbyggnadskonst i trä och är unik bland annat genom den då helt banbrytande användningen av limträbalkar. Skeppet är av nationell historisk betydelse för Finland och dess självständighet.  
Vega är i dåligt skick och håller på att förfalla. Vegastiftelsen har nu som mål att restaurera skeppet samt bygga en utställningshall där skeppet skall ställas ut som bakgrund för föreläsningar och inspirationskälla till studier om Finlands dramatiska kamp för sin självständighet. Hallen skulle fungera som utställningslokal, museum och möteslokal. Utställningshallen beräknas vara färdig år 2019.  
Restaureringen av skeppet och byggandet av utställningshallen är stora projekt som är helt beroende av utomstående finansiering. Krigsskadeståndsskonaren Vega är av stor historisk betydelse för Finland och genom detta restaureringsprojekt får medborgarna och framför allt ungdomar ta del av en viktig del av Finlands historia.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.80.50 med 2 000 000 euro för projektet Vega m.m., restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega samt varvsområdet i Gamla hamn, Jakobstad. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Stefan
Wallin
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Joakim
Strand
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39