Budgetmotion
BM
165
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för insatser för att upprätta vattenkvaliteten i Östersjön (10 000 000 euro)
Till riksdagen
Finland behöver en trovärdig klimatpolitik. Finland bör agera tydligt på de internationella arenorna och kräva att de klimatavtal som ingåtts också efterlevs. Vi är skyldiga kommande generationer en hållbar miljö. 
Regeringens budgetförslag innehåller en 15 miljoners tilläggssatsning på Östersjön och vattenskyddet. Det är bra att man reagerar på den kraftiga algblomningen som förekom under sommaren i Östersjön och Finska viken, men det behövs ännu starkare åtgärder på bred front.  
Svenska riksdagsgruppen föreslår ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som är riktade på insatser för att upprätta vattenkvaliteten i Östersjön. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 32.20.40 med 10 000 000 euro för insatser för att upprätta vattenkvaliteten i Östersjön. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39