Budgetmotion
BM
166
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (25 000 000 euro)
Till riksdagen
Enligt SFP:s utbildningsteser vill vi att den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer år 2025 ska utgöra fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt. Finansieringen för alla utbildningsstadium och grundforskningen ska vara långsiktig och förutsägbar. Det behövs en tillräcklig grundfinansiering i stället för flera olika kortsiktiga projekt. Vi vill att stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet görs via oberoende instanser så som Business Finland. 
Vi vill att det skapas förutsättningar för utveckling av produkter med ett högt förädlingsvärde. Finland kan inte konkurrera globalt i kvantitet, vi kan endast vinna i kvalitet. Samhällsutvecklingen formar efterfrågan på marknaden och därför behövs förbättrat samarbete mellan näringslivet, utbildningen och forskningen. Det skapar förutsättningarna för nya innovationer att växa fram. Därför anser vi att man inte kan pruta på finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 32.20.40 med 25 000 000 euro för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39