Budgetmotion
BM
167
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för arbets- och näringsbyråernas omkostnader (-25 000 000 euro)
Till riksdagen
Finland behöver fler som arbetar och betalar skatter för att trygga välfärdssamhället. Det förutsätter bättre rehabilitering och fortbildning av dem som nu går arbetslösa. Den finländska arbetsmarknaden har länge lidit av en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det har utbildats för stora årskurser inom vissa utbildningsområden medan antalet arbetsplatser har minskat inom industri och produktionssektorn. Utmaningen har legat i att hitta ett läge där arbetssökande och arbetsgivare finner varandra effektivare. En konkurrensutsättning av arbetskraftstjänsterna bör möjliggöras för att skapa effektivare tjänster. Vidareutbildning ska ligga i fokus för att öka den arbetssökandes attraktion på arbetsmarknaden. Det är uppenbart att dagens sysselsättningsåtgärder och vårt nuvarande sätt att sköta arbetsförmedlingen inte fungerar. För att lösa de strukturella problemen krävs en omfattande reform där arbetskraftstjänsternas konkurrensutsättning möjliggörs i högre grad. Det vill vi stöda, samtidigt som vi anser att det då är ändamålsenligt att minska på omkostnaderna för den offentliga arbetsförmedlingen. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 32.30.01 för arbets- och näringsbyråernas omkostnader med 25 000 000 euro. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39