Budgetmotion
BM
168
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för privata arbetsförmedlingstjänster (15 000 000 euro)
Till riksdagen
Finland behöver fler som arbetar och betalar skatter för att trygga välfärdssamhället. Det förutsätter bättre rehabilitering och fortbildning för dem som nu går arbetslösa. Att bolla långtidsarbetslösa mellan olika myndigheter gynnar inte sysselsättningen och måste upphöra. Konkreta sysselsättningsåtgärder måste införas. Sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen måste göras effektivare och mer resursorienterad. Vidareutbildning ska vara i fokus för att öka den arbetssökandes attraktion på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att reformera sysselsättningstjänsterna är att ge ordentliga anslag åt försöket med de privata arbetsförmedlingstjänsterna så att tjänsterna på allvar kan tas i bruk.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 32.30.51 med 15 000 000 euro för privata arbetsförmedlingstjänster. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39