Budgetmotion
BM
169
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för vaccinationsupplysning och vaccinationstäckning (200 000 euro)
Till riksdagen
Det nationella vaccinationsprogrammet omfattar idag vacciner som skyddar mot många olika sjukdomsalstrare. Vaccinen erbjuds alla barn i Finland för att uppnå flockimmunitet mot skadliga sjukdomar. Med flockimmunitet menas hur stor del av befolkningen som måste vara vaccinerad för att en sjukdom inte ska sprida sig och för att också den ovaccinerade kan skyddas. Vaccinationstäckningen i Finland är i allmänhet god men för att undvika risken för stora epidemier måste vi se till att den genomgående är tillräcklig. 
För tillfället är vaccinationstäckningen för t.ex. mässling oroväckande liten i flera landskap. Enligt en utredning från institutet för hälsa och välfärd (THL) är täckningsgraden mot mässling, påssjuka och röda hund under 95% på många håll. Detta gäller barn födda mellan åren 2012—2015. I vissa regioner, däribland Österbotten, är täckningsgraden under 90 %. Exempelvis i Jakobstadsregionen har endast ca 83% av barnen födda 2013 fått MPR-vaccinet. Siffran är alarmerande låg och detta har orsakat att smittorisken för t.ex. mässling nu är hög. För att smittorisken ska försvinna borde graden vara ca 95%. I hela landet är genomsnittet 94.8%. 
För att vi ska uppnå en god nivå i hela landet behövs upplysning och effektiverad information. Med hjälp av detta kunde vi få en bredare vaccinationsbenägenhet bland familjerna. För att erbjuda information och kunskap kring vaccinationer och barnhälsa kunde ett treårigt vaccinationsupplysningsprojekt vara på sin plats.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 33.03.04 med 200 000 euro för att öka vaccinationsupplysningen i hela landet. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Stefan
Wallin
sv
Mikaela
Nylander
sv
Joakim
Strand
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:39