Budgetmotion
BM
30
2018 rd
Eva
Biaudet
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för fredsarbete (100 000 euro)
Till riksdagen
Fredsorganisationerna i Finland jobbar med global fostran och icke-våld med skolor och ungdomsarbete, befrämjar den finländska debatten om fred och säkerhet, gör informationsarbete om aktuella freds-, säkerhetspolitiska och nedrustningsfrågor genom att publicera tidskrifter, böcker och online-material, genom att ordna seminarier, tillställningar och skolning. De ger en kanal för finländska ungdomar — och också andra — att komma med i internationellt arbete för global rättvisa. Nedskärningarna som gjorts de senaste åren i de allmänna verksamhetsstöden för fredsorganisationerna, ca 10 riksomfattande, har lett till en tydlig försämring av villkoren för det finländska fredsarbete som görs av medborgarorganisationerna i Finland.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.80.50 med 100 000 euro för fredsarbete. 
Helsingfors 28.9.2018 
Eva
Biaudet
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Löfström
sv
Joakim
Strand
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Stefan
Wallin
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Senast publicerat 09-10-2018 13:21