Budgetmotion
BM
32
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka intäkterna för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med en höjning av hushållsavdraget (130 000 000 euro)
Till riksdagen
Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som bidrar till skatteintäkter, gynnar företagsamhet och förbättrar sysselsättningsgraden. Dessutom hjälper hushållsavdraget i bekämpningen av grå ekonomi. Tidigare utvärderingar har visat att bortfallet av skatteintäkter på grund av avdraget har betalat sig tillbaka i och med att sysselsättningen och därmed också skatteintäkterna totalt sett har ökat. Vi bedömer att höjningen av hushållsavdraget, som i sig minskar på statens skatteinkomster, samtidigt genom sina dynamiska effekter ger tilläggsinkomster på 130 miljoner. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar intäkterna på 11.01.01 för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster med 130 000 000 euro i och med en höjning av hushållsavdraget. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:48