Budgetmotion
BM
33
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska intäkterna för arvs- och gåvoskatt    (-74 000 000 euro)
Till riksdagen
Vi anser att det på sikt behövs en reform av arvs- och gåvoskatten. SFP har ansett att även Finland borde utreda att i likhet med Sverige och Norge helt slopa arvs- och gåvoskatten och i stället införa ett system med skatt på överlåtelsevinst. Som omedelbar åtgärd i nästa års budget föreslår vi att generationsväxlingar som genomförs i familjeföretag befrias från arvs- och gåvoskatt.  
De nya arbetsplatserna i Finland skapas framför allt i de små- och medelstora företagen. Många av dem är familjeföretag, där en smidig generationsväxling är en förutsättning för att affärsverksamheten ska fortsätta. En lyckad generationsväxling är således också i högsta grad en sysselsättningsfråga. En av de största utmaningarna vid generationsväxlingarna är beskattningen.  
I arvs- och gåvobeskattningen år 2015 tillämpades bestämmelserna om skattelättnad i samband med generationsväxling på dryga 400 arvtagare och dryga 3 600 gåvotagare. Svenska riksdagsgruppen vill stöda företagens generationsväxlingar. Vi anser att det nu är skäl att helt avskaffa arvs- och gåvoskatten vid företagens generationsväxlingar. Vi bedömer att åtgärden ger dynamiska effekter och främjar företagens investeringar och sysselsättning. Åtgärden beräknas statiskt minska på statens skatteintäkter med 74 miljoner euro. Totalt inbringar arvs- och gåvoskatten omkring 500 miljoner euro per år. Regeringen har redan under den här regeringsperioden stött generationsväxlingar genom att lätta på skatterna, men vi vill gå längre än så och helt slopa arvs- och gåvoskatten för generationsväxlingar i företag och lantbruk. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 11.01.04 för arvs- och gåvoskatt med 74 000 000 euro. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:48