Budgetmotion
BM
34
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om minskade intäkter för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster (-90 000 000 euro)
Till riksdagen
Den finländska arbetsmarknaden förändras hela tiden. Andelen löntagare med ett fast anställnings- eller tjänsteförhållande minskar samtidigt som frilansare och enmansföretagare ökar. Bland landets företagare har andelen enmansföretagare och näringsidkare stigit till två tredjedelar av den totala mängden. Det vittnar om att en större del av arbetet som tidigare utfördes av löntagare idag sköts av ensamföretagare och frilansare.  
I dagsläget innehåller vårt skattesystem många slag av skatteavdrag. En del av avdragen gynnar företagsamhet och sysselsättning, en del minskar på svartjobben och en del gynnar utsatta grupper i samhället. Därför är det viktigt med en diskussion och en utvärdering av skatteavdragens betydelse. Alla skatteavdrag bör bedömas mot deras beräknade sysselsättande effekt. Införande av nya avdrag är motiverat om de bedöms stimulera sysselsättningen och därmed bidra till skatteintäkter.  
Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som bidrar till skatteintäkter, gynnar företagsamhet och förbättrar sysselsättningsgraden. Dessutom hjälper hushållsavdraget i bekämpningen av grå ekonomi. Tidigare utvärderingar har visat att bortfallet av skatteintäkter på grund av avdraget har betalat sig tillbaka i och med att sysselsättningen och därmed också skatteintäkterna har ökat. Därför vill vi höja hushållsavdragets storlek från 2 400 euro till 3 000 euro. Dessutom vill vi öka den avdragbara andelen av arbetsersättningen från nuvarande 50 procent till 60 procent och den avdragbara andelen av utbetald lön från nuvarande 20 procent till 30 procent. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar intäkterna på 11.01.01 för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster med 90 000 000 euro i och med en höjning av hushållsavdraget. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:48