Budgetmotion
BM
36
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka intäkterna för överlåtelseskatt till följd av slopad befrielse på skatt för köp av första bostad (95 000 000 euro)
Till riksdagen
År 2019 är överlåtelseskatten 4 procent av köpesumman för fastigheter, och 2 procent av köpesumman för aktier i bostadsaktiebolag. En av de största skatteutgifterna på momentet är befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad, vilken uppgår till uppskattningsvis 95 000 000 euro. 
I ekonomiskt utmanande tider finns det behov av att se över de offentliga utgifterna och se till att alla på ett rättvist sätt deltar i att förbättra den ekonomiska situationen. Vi anser att det är rättvist att de som har arbete och de som äger egendom är de som ska bära det största lasset då vi balanserar vår statsekonomi. Det ska inte vara arbetslösa, studerande, ensamförsörjare, våra barn eller pensionärer som står för de största inbesparingarna.  
Det är inte statens primära uppgift att via skattelättnader främja privata fastighets- eller bostadsköp. Därför anser vi att förmånen kan slopas. Det kan ha vissa mindre effekter på bostadsmarknaden, men sannolikt påverkar inte förändringen marknaden i någon större mån. Därmed anser vi att man kan göra en inbesparing på 95 000 000 euro genom att slopa överlåtelseskatten vid köp av första bostad.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 11.10.05 med 95 000 000 euro i och med att befrielse från överlåtelseskatt vid köp av första bostad slopas. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:51