Budgetmotion
BM
37
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för statsrådets utvecklings- och forskningsverksamhet (-7 000 000 euro)
Till riksdagen
Forskning ska vara en resurs som gynnar landets utveckling och välfärd. Målsättningen ska vara att Finland har en högklassig och relevant forskning som föder nya tankar och innovationer. För att forskningsanslagen ska riktas rätt är det därför av största vikt att anslagen för utveckling och forskning bedöms och besluten fattas av de instanser som har den bästa insikten och de bästa förutsättningarna att göra välgrundade och vetenskapliga bedömningar. Till dessa oberoende instanser kan exempelvis Finlands Akademi eller Business Finland räknas. Statsrådet är däremot inte den instans som har de bästa förutsättningarna att bedöma hur forskningsanslag ska riktas och det är inte politikernas uppgift att välja nästa vinnare. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 23.01.22 för statsrådets utvecklings- och forskningsverksamhet med 7 000 000 euro. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:51