Budgetmotion
BM
38
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion  om  att  minska  höjningen  av  Finnfunds  kapital (-10 000 000 euro)
Till riksdagen
Målsättningen med biståndspolitiken ska vara att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest utsatta i världen. Det görs bäst genom egentligt utvecklingssamarbete. Anslaget för internationellt utvecklingssamarbete har minskat radikalt under åren och däremot har anslag på 10 000 000 euro beviljats för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet. Det innebär i praktiken att man väljer att flytta verksamheten från egentligt utvecklingssamarbete till Finnfund, som erbjuder finansiering för privata företag. Finnfund erbjuder riskfinansiering i form av eget kapital, långfristiga investeringslån och kunskaper inom investeringar i utvecklingsländer. Finnfunds verksamhet har goda målsättningar och behöver stöd, men inte på bekostnad av det långsiktiga biståndsarbete finska organisationer har byggt upp. Vi vill inte urvattna finländska medborgarorganisationers långsiktiga och kontinuerliga arbete i utvecklingssektorn eller skära i finansieringen till FN-organisationer på det sätt regeringen föreslår. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 24.30.88 med 10 000 000 euro för höjningen av Finnfunds kapital. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:51