Budgetmotion
BM
39
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (-130 000 000 euro)
Till riksdagen
Målsättningen med biståndspolitiken ska vara att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest utsatta i världen. Det görs bäst genom egentligt utvecklingssamarbete. Regeringen har under de senaste åren radikalt minskat på anslaget för internationellt utvecklingssamarbete och väljer att istället bevilja finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet ett anslag på 130 000 000 euro. Det innebär i praktiken att man väljer att flytta verksamheten inom utvecklingssektorn från egentligt utvecklingssamarbete till placeringar i internationella utvecklingsbanker eller fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer och som stöder den privata sektorn. Vi väljer att prioritera egentligt utvecklingssamarbete och anslag till biståndsorganisationer. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 24.30.89 med 130 000 000 euro för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:51