Budgetmotion
BM
475
2018 rd
Veronica
Rehn-Kivi
sv
m.fl.
Budgetmotion om ökat anslag för att förse Estbyvägen—Hilavägen i Kyrkslätt med ny beläggning (300 000 euro)
Till riksdagen
Ytbeläggningen på Estbyvägen—Hilavägen (väg 11243), som är en viktig trafikled i Kyrkslätt, är totalt utsliten. Trafiken på vägen har under senare tid ökat markant och både kommunens välbesökta friluftsområde, en gårdsbutik och en husdjurspark är belägna vid vägen. Den nu mycket grova och ojämna ytan förorsakar stort slitage på bildäck och fordon. Den söndersmulade vägen utgör också en säkerhetsrisk för både bilister, cyklister och fotgängare. Vägen har ett akut behov att ytbeläggas utan dröjsmål. Planeringen av en lättrafikled längs vägen bör påbörjas. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 300 000 euro för att förse Estbyvägen—Hilavägen (väg 11243) i Kyrkslätt med ny beläggning.  
Helsingfors 28.9.2018 
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Joakim
Strand
sv
Mats
Nylund
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Eva
Biaudet
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:51