Budgetmotion
BM
50
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (10 000 000 euro)
Till riksdagen
Det är ett gemensamt ansvar att jobba för att de unga får bästa möjliga start i livet samt att samhället aktivt stöder dem som är i behov av särskilt stöd. För att lyckas med den målsättningen krävs resurser.  
Alternativkostnaden, att inte hjälpa de unga till rätta, skapar på sikt betydligt högre kostnader. Utöver att det är en ekonomisk förlustaffär är det givetvis också en personlig tragedi när en ung människa slås ut. Varje ung människa måste garanteras en möjlighet att komma vidare i sitt liv, den uppsökande ungdomsverksamheten är ett verktyg för att så ska kunna ske. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 29.91.51 med 10 000 000 euro för anslaget för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 13:57