Budgetmotion
BM
55
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för utveckling av Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö (500 000 euro)
Till riksdagen
Jussarö som ligger i Ekenäs skärgårds nationalpark, alldeles i yttersta skärgården, har varit en mycket välkänd hamn för sjöfarare redan i 700 år. Ön har en unik historia förknippad med fiske, sjöfart, försvarsverksamhet och gruvdrift i Finska viken. Jussarö var länge i Försvarsmaktens besittning, men överfördes år 2005 till Forststyrelsen och ön öppnades därmed för allmänheten. 
På Jussarö finns mångsidiga kulturarvsobjekt, såsom arkeologiska konstruktioner och byggnadsbestånd av olika ålder. Gruvverksamhet har bedrivits på ön i olika repriser och upphörde slutligen 1967. Sedan dess har byggnaderna förfallit. På Jussarö finns nu farliga konstruktioner, ruiner, underjordiska konstruktioner och gruvbrott som härstammar från gruvverksamhet som bedrivits på ön. Farliga konstruktioner behöver därför i snabb takt restaureras eller rivas. 
Ekenäs skärgårds nationalpark är det största enhetliga besöksmålet i Finska viken och därför betydande med tanke på rekreation och naturturism. På ön kan man njuta av orörd natur och på samma gång häpna över de spår som öns märkliga historia har lämnat i terrängen. Forststyrelsen, privata företagare, Raseborgs stad och andra intressentgrupper har viljan att utveckla Jussarö till ett attraktivt turist- och utflyktsmål. För att utnyttja Jussarös potential och förbättra servicenivån krävs det att Forststyrelsen gör investeringar i infrastruktur, som till exempel bryggor, vägar och fastigheter, något som bör finansieras av ägaren, dvs. staten.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 30.64.50 med 500 000 euro för utveckling av Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Mikaela
Nylander
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:00