Budgetmotion
BM
56
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om anslag för att förse Påvalsbyvägen/Hommansbyvägen i Nyland med beläggning (800 000 euro)
Till riksdagen
Väg 11911 Påvalsbyvägen inom NTM-centralen i Nylands ansvarsområde grundförbättrades år 2010, men försågs inte med beläggning. Tyvärr är grusvägar mycket känsliga för längre perioder av regn, och vägarna blir lätt i mycket dåligt skick under hösten. Därför skulle det vara motiverat att förse Påvalsbyvägen/Hommansbyvägen med beläggning för att undgå behovet av upprepade förbättringar. Överlag är det skäl att inte förringa bygdevägarnas betydelse; ett fungerade vägnät har en avgörande roll för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 800 000 euro för att förse Påvalsbyvägen—Hommansbyvägen i Nyland med beläggning. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:03