Budgetmotion
BM
62
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att minska anslaget för kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (-30 000 000 euro)
Till riksdagen
Tidigare riktades auktioneringen av utsläppsrätter till finansieringen av Finlands utvecklings- och klimatarbete och det förfarandet fick positiv uppmärksamhet internationellt. Under denna regeringsperiod har utsläppshandelns intäkter riktats till den energiintensiva industrin. Detta trots att Statens ekonomiska forskningscentral VATT sågade Arbets- och näringsministeriets utkast på ändringar i lagen om utsläppshandeln. VATT hade även gjort en utredning kring de negativa effekterna av energiskattestöden överlag. Regeringen har i enlighet med regeringsprogrammet velat finansiera stödet med inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter.  
Momentet motiveras bland annat med att trygga den elintensiva exportindustrins konkurrenskraft. Det har dock bevisats att företagens konkurrenskraft inte är avhängiga av energiskattestöden samt att stöden står i strid med Finlands klimatmål.  
Att regeringen flyttar inkomsterna från finansieringen av Finlands utvecklings- och klimatarbete gör att vårt internationella anseende lider eftersom vi istället väljer att stöda industrin som har den största energiförbrukningen. Finlandsbilden lider att vi, mindre än ett år efter att Parisavtalet godkänts, tog till åtgärder som inte gynnar vår klimatpolitik. 
Vi föreslår därför
att riksdagen minskar moment 32.60.46 med 30 000 000 euro för energiskattestöd. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:06