Budgetmotion
BM
64
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för barnbidragets ensamförsörjartillägg (16 000 000 euro)
Till riksdagen
I Finland är barnfattigdomen en växande trend. Samtidigt som den allmänna inkomstnivån har stigit, har barnfamiljernas fattigdom ökat. Antalet barn som bor i mindre bemedlade familjer har nästan tredubblats på tjugo år. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare. Ungefär 20 procent av alla familjer är ensamförsörjarfamiljer och en majoritet av dessa, 86 procent, har en moder som försörjare. Nuförtiden är 20 procent av ensamförsörjarfamiljer låginkomsttagare, i mitten på 1990-talet var andelen ungefär 10 procent. Som jämförelse kan noteras att i familjer med två försörjare hör omkring sju procent till låginkomsttagargruppen. Orsakerna till de låga inkomsterna hos ensamförsörjare är både arbetslöshet och nedskärningarna i inkomstöverföringarna.  
Universella förmåner och service är grunden i bekämpningen av barnfamiljernas fattigdom. Indexnedfrysningen av de sociala förmånerna försvagar ytterligare levnadsnivån för familjer med de lägsta inkomsterna. Vi vill rikta 16 miljoner euro till att höja barnbidragets ensamförsörjartillägg, vilket sammantaget betyder att barnbidraget för denna grupp stiger med drygt 11 euro per månad. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 33.10.51 med 16 000 000 euro för en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 15:28