Senast publicerat 19-04-2021 19:47

Debattinitiativ DI 6/2019 rd 
Harry Harkimo liik 
 
Debattinitiativ om riksdagsgruppen Liike Nyt:s alternativa budget för 2020

Till riksdagens talman

Allmän anmärkning: Vi skuldsätter oss alltför snabbt — vi har inte råd att öka takten på detta sätt. 

Regeringen måste därför vidta förnuftigare åtgärder och göra genuina värdeval. Liike Nyt framför därför följande anmärkningar och förslag till ändringar i statsbudgeten. 

Liike Nyt vill rikta pengar direkt till arbetstagarna och arbetskraftsservicen i stället för till lönesubvention för företag. Nu behövs det metoder för att förmå människor att våga pröva på att flytta för att få jobb. Det behövs en riktig morot. De som flyttar till hyresbostad kan få hyran betald för anställningsförhållandets prövotid, eller också befrias de som flyttar för att få jobb från överlåtelseskatt på samma sätt som de som köper en första bostad. Detta skulle vara effektiva metoder som riktar sig direkt till arbetstagarna. Å andra sidan skulle sysselsättningen förbättras om regeringen förstod att arbetskraftsservicen måste utvecklas. Nu går merparten av de anställdas tid till att utreda och hålla ordning på de arbetslösas administrativa ärenden. Det blir knappt med tid över för att hjälpa till med själva jobbsökningen. Den administrativa djungeln behöver en hård gallring.  

Liike Nyt vill överföra de skattebelopp som erhålls genom slopad rätt till skatteavdrag för medlemsavgift i fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor till äldreomsorgen. De äldre som redan lämnat arbetslivet är en direkt spegelbild av samhället. Vårt värde mäts i hur vi tar hand om våra äldre. Rätten till skatteavdrag för medlemsavgifter är en särskild rättighet för arbetsmarknadsorganisationerna, vars lämplighet är tvivelaktig. Därför anser Liike Nyt att det är viktigt att också förmögna förbund som utövar betydande samhällelig makt ska betala skatter. Det finns inte längre grunder för särbehandling, och därför ska även dessa skattemedel användas på ett jämlikt sätt så att samhället förnyas och utvecklas. 

Vi föreslår alltså att man i jämförelse med budgetpropositionen för 2020 genomför en reform där rätten till skatteavdrag för medlemsavgiften till facket och avgiften till arbetslöshetsförsäkringskassan slopas. Dessutom föreslår vi att det i budgetpropositionen för 2020 görs en reform där fackföreningarnas investeringsintäkter beskattas. 

Liike Nyt vill också öka möjligheterna till lokala avtal genom att ändra de nuvarande tvingande bestämmelserna i arbetslagstiftningen så att det går att avtala annorlunda lokalt eller genom kollektivavtal. Samtidigt finns det skäl att gradera det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa.  

Liike Nyt vill slopa stöd som är skadliga för miljön och överföra eurobeloppen till att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. En konkret initial åtgärd för att stävja klimatförändringen vore att skära ned miljöskadliga företagsstöd och omfördela dem så att de i stället påskyndar en hållbar förändring. En tydlig åtgärd i det här hänseendet skulle vara att slopa skattestödet och annan konstgjord andning för torv. Dessutom måste regeringen ställa upp ambitiösa och konkreta mål med djärv framförhållning — till exempel skulle vi kunna komma överens om att man efter år 2030 i Finland endast får tillverka produkter av material som lämpar sig för återvinning. 

Liike Nyt vill göra det lättare för företagen att göra kraftigare investeringar. Dubbel avskrivning för företag är en bra början, men där finns ett stort problem. De investeringar som görs på detta sätt kommer i allmänhet att ha effekt i stora företag först efter flera år, och även då kommer det sannolikt att behövas mindre arbetskraft för att använda nya, tekniskt avancerade maskiner än tidigare. För denna valperiod skulle fördelarnas av regeringens åtgärder på denna punkt ännu inte märkas. 

Därför kunde man ha tagit mer kraftfulla metoder i bruk. Liike Nyt föreslår att beskattningen av företagsvinster binds till dess investeringar. Om det fanns tillräckligt med investeringar — exempelvis 30—50 procent av vinsten — skulle skatt inte behöva betalas. 

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen för en aktuell debatt om riksdagsgruppen Liike Nyt:s alternativa budget för 2020. 
Helsingfors 14.11.2019 
Harry Harkimo liik