Senast publicerat 19-04-2021 19:37

Debattinitiativ DI 9/2020 rd 
Ville Tavio saf 
 
Debattinitiativ om sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

Till riksdagens talman

Sannfinländarna vill prioritera Finland och finländarnas välfärd. Sannfinländarnas alternativa budget skär ned på sådana utgifter som främst gynnar människor utanför Finlands gränser. På motsvarande sätt lindrar vi beskattningen av arbete, energi och pensioner för att skattebördan för såväl företag som medborgare ska minska och köpkraften öka. 

De största nedskärningarna gör vi i fråga om migration och utvecklingsbistånd. Sannfinländarna upplever att medborgarna själva bör få bestämma hur stor del av sina inkomster de vill lägga på att hjälpa andra och till vilka objekt hjälpen ska riktas. Samma princip gäller också för inkomstöverföringar mellan EU:s medlemsländer: om en medborgare vill trygga de franska bankernas fordringar i Italien, ska han eller hon gärna få göra det. 

Den offentliga sektorn måste koncentrera sig på att sörja för säkerhet och hälsa och att ta hand om de svagaste, samtidigt som alla så långt det går ges möjlighet att arbeta, bedriva företagsverksamhet och påverka för att skapa en bättre framtid för vårt land. 

Vi tror att det genom att prioritera bland utgifterna och införa riktade skattesänkningar är möjligt att sätta igång den ekonomiska tillväxt som vårt land är i stort behov av. Utan tillväxtutsikter kommer företag inte att investera och anställa nya arbetstagare. Bättre ekonomiska utsikter underlättar också medborgarnas liv eftersom en tilltro till att det kommer att finnas arbete och att den egna lönen kommer att vara köpkraftig uppmuntrar till att utbilda sig, stanna i Finland, skaffa familjetillägg och köpa en bostad. 

Tröskeln för att bli företagare och sysselsätta andra måste sänkas. Det är möjligt att i betydande grad lindra avgifts- och byråkratibördan för småföretagare som inleder sin verksamhet, vilket också bidrar till att utnyttja arbetsinsatserna av de människor som för närvarande står utanför arbetslivet. 

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2021. 
Helsingfors 26.11.2020 
Ville Tavio saf