Föredragningslista
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 9.3.2021 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
ledande expert
Juha
Saunamäki
justitieministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Niklas
Wilhelmsson
justitieministeriet
konsultativ tjänsteman
Susanna
Grimm-Vikman
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Riina-Maria
Leskelä
social- och hälsovårdsministeriet
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 08-03-2021 14:04