Föredragningslista
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Onsdag 3.3.2021 kl. 12.45
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Sakkunnig: 
enhetschef
Pekka
Hirvonen
utrikesministeriet
bilaga
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 02-03-2021 15:13