Föredragningslista
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Fredag 5.3.2021 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Sakkunnig: 
konsultativ tjänsteman
Petra
Tarjanne
arbets- och näringsministeriet
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 04-03-2021 16:49