Senast publicerat 02-11-2021 07:24

Föredragningslista FiUD 39/2021 rd Finansutskottet Tisdag 26.10.2021 kl. 12.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 18/2021 rd
Utskottets utlåtandeFsUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 16/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 20/2021 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 21/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 29/2021 rd

Sakkunniga: 

  • politices doktor Sixten Korkman bilaga
  • arbetslivsprofessor Martti Hetemäki Helsinki Graduate School of Economicsbilaga
  • arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä bilaga
  • professor Roope Uusitalo bilaga

Ett meddelande från underrättelsetillsynsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredagen 29.10.2021 kl. 11.30.