Senast publicerat 03-02-2022 14:13

Föredragningslista FrUD 1/2022 rd Framtidsutskottet Fredag 4.2.2022 kl. 10.00

Distansmöte

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Utskottets möten i februari 2022

4.  Framtidsutskottens världskongress

Utskottets eget ärendeEÄ 79/2019 rd

Sakkunnig: 

  • framtidsutskottets ständiga rådgivare Maria Höyssä riksdagenbilaga

5.  Övriga ärenden

Utskottets eventuella resor. 

Samarbetet mellan FrU och Kyrkomötets framtidsutskott. 

Tidpunkten för ett videomöte mellan FrU och Uruguays FrU. 

Expertpanelen för hållbar utveckling -publikation "Myönteinen tulevaisuuskuva". Presentation av publikationen tillsammans med FrU.  

Demo Finlands och Commonwealth Parliamentary Associations (CPA) video. 

Utskottets deltagande till evenemanget ”Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus” onsdagen 8.6.2022 eller torsdagen 9.6. 2022. 

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 9.2.2022 kl. 09.00.