Senast publicerat 17-06-2022 11:57

Föredragningslista FrUD 25/2022 rd Framtidsutskottet Onsdag 14.9.2022 kl. 9.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredag 16.9.2022 kl. 10.00.